என்ன எழுத நான்?

21 Oct

Again a seemingly indefinite period of time between posts. I was searching for the “kavidhai” I have written for my friends through my old e-mail records and one of them is below. This humorous guy wanted me to write something about him, looks like I have just barely scorched the surface about this and it is very short. This is another “kavidhai” of mine which is going to live eternally.

 

PS: Hope WP understands my request 🙂

 

குறுந்தாடியும் குறும்பு கண்களும்
பார்த்தவுடன் பதியும் மனதில்.
பார்த்த மாத்திரம் பரஸ்பரம்
கைகுலுக்கல்கள் என
சிரித்த முகத்துடன்
சொன்ன சிரிப்பு வெடிகளில்
இன்புற்ற இதயம் இது
களித்திருந்த நொடிதனிளில்
என்னை பற்றி எழுது என்று
சொல்லிவிட்டீர்கள்
நகைச்செல்வம் கொண்டு விளங்கும்
இந்த மேன்மை மேலும்
சிறந்து விளங்கட்டும்.
என்ன எழுத நான்?
வார்த்தைகளுக்கு காத்திருந்த
காகித கிறுக்கனுக்கு
இருந்தது நன்னினைவுகள் மட்டுமே.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: