பெயர் சூட்டப்படவில்லை …

24 Jul

ஒரு மாலை வேளையில்
உன்னுடன் நடந்து சென்றிருந்தேன்..
நம் விரல்கள் கலந்திருந்த
அழகை கண்டு
கதிரவனும் சிவந்திருந்தான்..
வீடு திரும்பி சிறிது நேரத்தில்
நினைவில் உன்னை
தாங்கி கொண்டிருந்தேன்…
என் உலகில் நீ வந்ததும்
நான் கொண்ட மாற்றங்கள்….
அட.. உலகம் அழகாய் தெரியுதே..
மேகத்தில் கால்வைத்து நடக்கிறேன்
உன் சினுங்கலுக்கும்  புன்னகைக்கும்
என்னை பணித்து விட்டேன்..
இன்று என்ன பேசலாம் என்றிருந்த
நாட்கள் சென்று
என்னென்ன பேசினோம் என்றே
மறக்கும் நாட்கள் தான் இன்று.
துள்ளும் இதயத்தின்
தவிப்புகள் தான் இங்கே..
உன்னோட வாழ கிடைக்கும்
அந்த நாளுக்கென காத்திருக்கிறேன்..

One Response to “பெயர் சூட்டப்படவில்லை …”

 1. D.Mahesh Kumar July 24, 2010 at 7:47 pm #

  Good, sweet nothings

  நம் விரல்கள் கலந்திருந்த
  அழகை கண்டு ( கோபத்தில் , பொறாமையில் )
  கதிரவனும் சிவந்திருந்தான்..

  All the best

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: